خانه / مد روز

مد روز

معاونت امور اجتماعی

index

معاونت امور اجتماعی این معاونت مسئول ارائه وانجام برنامه های خدمات اجتماعی بشرح زیر می باشد؛ قادرسازی: ارائه خدمات قادرسازی به افراد وگروههایی که بنا به دلایل اقتصادی اجتماعی، تربیتی وفرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قراردارند. ارائه خدمات مددکاری ومشاوره ای: شامل مصاحبه،بازدید منزل وسایر …

ادامه نوشته »

معاونت مشارکت های مردمی

indexx

معاونت مشارکت های مردمی درراستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی وارائه خدمات بهترومطلوبتربه افرادمعلو ل واقشارنیازمندوآسیب پذیرجامعه،‌همچنین به لحاظ حمایت خداپسندانه وبه عنوان یک تکلیف الهی وانسانی،‌سازمان بهزیستی اقدام به جلب وجذب کمکهای نقدی وغیرنقدی ازافرادخیرومردم نیکوکارنموده وهمواره خودراموظف داشته تا باسازماندهی وایجادشرایط ساختاری مناسب،‌زمینه گسترش وتعمیق مشارکتهای مردم رافراهم سازد. …

ادامه نوشته »

خدمات سیار ” اورژانس اجتماعی “

سیارuntitled

  سازمان بهزیستی کشور معاونت امور اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی   خدمات سیار ”  اورژانس اجتماعی “ مقدمه اجتماعات انسانی به ویژه در کلان شهرهای چند میلیونی به علت پیچیده تر شدن روابط اجتماعی دچار مشکلات اجتماعی فراوانی می باشند. در جهت جلوگیری و رفع مشکلات و آسیب …

ادامه نوشته »

مرکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی

مداخله

  سازمان بهزیستی کشور معاونت امور اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی مقدمه یکی از ارکان مهم اورژانس اجتماعی، مرکز مداخله در بحران هست، که کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارائه خدمات فوری و تخصصی لازم به افراد آسیب دیده اجتماعی یا در معرض …

ادامه نوشته »