خانه / پیشگیری

پیشگیری

اطلاعات مراکز کاهش آسیب DICبهزیستی شهرستان تبریز۹۳

lhg

          ردیف نام مرکز نام مدیر یا مسئول مرکز نام موسسه تحت نظارت شماره تلفن آدرس ۱ رویش MMT محمد تقی توپچی پور خدمات اجتماعی مشاوره امین سینا ۴۴۱۱۵۴۴    ۰۹۱۴۱۱۴۹۴۳۵ خیابان ورزش/بالاتر از مجتمع فرهنگی شهرداری /ساختمان امید /طبقه دوم ۲ رهایی احد اسلام گلزاری جمعیت خیریه تولد دوباره …

ادامه نوشته »

اطلاعات مراکز غیر دولتی درمان و بازتوانی وابستگی به مواد شهرستان تبریز۹۳-۱۳۹۲

لیستimagesCATW9TFA

ردیف نام مرکز نام صاحب امتیاز نام مسئول فنی ساعت فعالیت شماره تماس آدرس ۱ احیا بهروز بابایی اهری دکتر محرم ولی پور ۳۰/۲۰-۳۰/۱۶ ۵۴۱۸۵۶۳     ۰۹۱۴۳۱۵۴۱۴۳ تبریز/چهارراه طالقانی/طبقه فوقانی بانک ملی/پلاک۱۰ ۲ امید بهمن نامدار پور دکتر سولماز اسلامی ۳۰/۲۰-۳۰/۱۶ ۵۵۴۲۱۳۳     ۰۹۱۴۴۰۷۴۲۳۴ تبریز/۱۷شهریورجدید/روبروی برج آذربایجان/مجتمع پزشکی شمس/طبقه چهار ۳ ارم …

ادامه نوشته »

اطلاعات مراکز اقامتی میان مدت و سرپناه شبانه شهرستان تبریزسال ۱۳۹۴

ردیف نام مرکز اقامتی میان مدت نام صاحب امتیاز نام مسئول فنی ساعت فعالیت شماره تماس آدرس ۱ یاوران دانش سلامت معصومه فرامرزی حسن عطاریان قراملکی شبانه روزی ۳۴۲۴۳۴۹۱ ۰۹۳۵۸۸۹۶۶۵۹ تبریز- جنب تراکتورسازی- کوچه توحید ۲ پیشگامان زندگی سبز جلیل کرباسی جلیل کرباسی شبانه روزی ۳۶۳۴۳۱۶۴ ۰۹۱۴۶۶۶۲۹۷۹ تبریز- جاده باسمنج-روبروی …

ادامه نوشته »

اهداف و فعالیتهای حوزه پیشگیری

pish81888928-70392968

معاونت امور پیشگیری سازمان بهزیستی در سال ۱۳۷۱در کنار معاونتهای تخصصی سازمان بهزیستی و به عنوان متولی پیشگیری از آسیببهای اجتماعی و معلولیتها تاسیس  گردید.ماموریت اصلی معانت ،کاهش بار ناشی از آسیبهای اجتماعی و معلولیتها  از طریق کاهش بروز و شیوع آنها،ارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می باشد. درحاضرفعالیتها …

ادامه نوشته »