خانه / جوانان

جوانان

هویت یابی و جوانان

مداخلهUntitled-10_copy

هویت جوانان با توجه به اوقات فراغت تلخیص: کاظم ستاری فوق لیسانس روانشناسی بالینی بابک محمدزاده  فوق لیسانس روانشناسی بالینی فعالیتهای فراغتی به مثابه ی یک بستر کلیدی و پیشتاز برای جوانان توصیف شده که از آن طریق هویتشان را تعریف و شکل می دهند.اساس پژوهش های هویت و فراغت …

ادامه نوشته »