خانه / اهداف حوزه

اهداف حوزه

اهداف حوزه توانبخشی

imeages

معاونت توانبخشی معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام  میدهد. براین اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییرزندگی معلولین برای استقلال بیشترمی‌باشد. اهداف …

ادامه نوشته »