بایگانی برچسب: اهداف حوزه

اهداف حوزه توانبخشی

معاونت توانبخشی معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام  میدهد. براین اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییرزندگی معلولین برای استقلال بیشترمی‌باشد. اهداف …

ادامه نوشته »