اهداف وماموریتها حوزه توانبخشی

حوزه توانبخشی باهدف پیشگیری ثالثیه ، توسعه خدمات توانپزشکی (از طریق خرید خدمت)به منظورجبران ضایعات جسمی وذهنی و افزایش آگاهی معلولین نسبت به میزان توانایی ها ومحدودیتهای خود، کوشش برای افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به پدیده معلولیت ( تغییرنگرش ها) ، برابرسازی فرصت هاو نهایتاً خودشکوفایی معلولین درقالب دفاترامورجسمی حرکتی وحسی امورمعلولین ذهنی اموربیماران روانی مزمن امورسالمندان توانبخشی مبتنی برجامعه CBR توانبخشی مبتنی برخانواده و……….. به ارائه خدمات می پردازد .

توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفند درجهت قادرسازی فرد معلول به منظوردست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی ، روانی ، اجتماعی وحفظ این توانایی ها انجام می دهد.

فعالیت عمده این حوزه تغییرزندگی معلول برای کسب استقلال بیشتر می باشد.

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *