معاونت پیشگیری

معاونت پیشگیری

پیشگیری، فرایندی فعال است وشرایطی که منجربه ایجادرفتارهای بهداشتی وارتقای سبک زندگی می شود را ابداع و تشویق می کند. معاونت پیشگیری درسال ۱۳۷۱ به عنوان یکی ازمعاونتهای سازمان بهزیستی که متولی پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ومعلولیتهامیباشدتاسیس گردید. 

مأموریت حوزه، پیشگیری و درمان اعتیاد کاهش بار ناشی از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها از طریق کاهش بروز و شیوع آنها و ارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می‌باشد.

اهداف مرکزتوسعه پیشگیری ودرمان اعتیادسازمان بهزیستی کشور

  • ارتقای سطح سلامت از طریق ارتقای فرهنگ پیشگیری در جامعه، گسترش مهارت‌های زیستی (اعم از زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی) و توانمندسازی
  • شناسایی علل بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی
  • کاهش مداوم بروز، توسعه و شدت معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی
  • اصلاح یا تغییر عوامل محیطی که به طور غیرمستقیم در بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی تأثیر دارند (از طریق کاهش عوامل مخاطره‌آمیز و افزایش عوامل محافظتی)

 دفاترزیرنظر معاونت پیشگیری  سازمان بهزیستی کشور

  • دفترپیشگیری ازمعلولیتها:هدف این دفتر پیشگیری از بروز معلولیت ها و کاهش بار جسمی- روانی و اجتماعی ناشی از آن در جهت ارتقای سطح سلامت می باشد.انجام بررسی های اپیدمیولوژیک، آگاهسازی،آموزش، تبلیغات،تقویت عوامل محافظتی، کاهش عوامل خطر ساز و شناسایی به هنگام در سه سطح فردی، محیطی و اجتماعی از رئوس وظایف و فعالیت های این دفتر می باشد.
  • دفتر پیشگیری و امور اعتیاد:این دفتر برنامه های خود را با هدف کاهش بروز و شیوع اعتیاد با رویکرد جامع با هدف توانمند سازی جامعه با الگوی اجتماع محور طراحی کرده است.
  • دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی:هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع بر میزان ابهام شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب ها و مشکلات اجتماعی افزوده می شود. وجود پدیده های اجتماعی مهمی مانند مهاجرت فزاینده شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه نشین، بیکاری، تورم و روند رو به تزاید آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، جرم و خشونت،ضرورت پرداختن به اقدامات پیشگیرانه را بیش از هر زمان دیگر مطرح می سازد.دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هدف ارتقاء سطح سلامت روانی،اجتماعی کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی،در قالب برنامه های زیر فعالیت می نماید، برنامه آموزش مهارت های زندگیامروزه پیچیدگی های زندگی روزمره ایجاب می کند که افراد بتوانند در موقعیت های مختلف توان عملکرد صحیحرا داشتهباشندبرایناساس بهنظرمیرسدکهآموزشمهارتهایدهگانهزندگی  به افراد مختلف جامعه می تواند سطح توانمندی آنها را در موقعیت متعدد زندگی روزمره افزایش دهد.
  • دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی: خدمات مشاوره حضوری و تلفنی در خصوص مسائل عاطفی، روانی،خانوادگی و اجتماعی از اهم فعالیت های این دفتر است.

منابع

درباره ی tabrizbehzisti

همچنین ببینید

پرسشنامه مهارتهای زندگی

            پرسشنامه وان – مرجع پرسشنامه ایران     پرسشنامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *