اعتیاد اینترنتی و اختلالات روانی همراه

اعتیاد اینترنتی و اختلالات روانی همراه
مطالعه اعتیاد های رفتاری جالب توجه است و بعنوان شیوه ای برای کسب اطلاعات بیشتر از جنبه های روانشناختی اعتیاد به مواد مخدر، قلمداد می شود. نوعی از اعتیاد رفتاری که توجه رسانه ای ویژه ای را نیز به خود اختصاص داده است، استفاده آسیب زا از فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچون اینترنت است. امروزه روانشناسی نه تنها خود را درگیر مسائل سنتی خود یعنی مداوا و ارائه خدمات بهداشت روانی و پژوهش می بیند بلکه خواسته یا ناخواسته با مسائل معاصر مانند فناوری و تغییرات شتابان آن روبه رو شده است.
پژوهشها حاکی از آن هستند که استفاده نامطلوب از اینترنت با نشانه های روانپریشی همراه است. مهمترین فعالیت فناوری جدید برقراری و انتقال و تبادل اطلاعات در طیف و سطح بسیارگسترده است از این میان اینترنت بیشترین خدمات اطلاعاتی و ارتباطی را ارائه می دهد و جالب ترین فناوری جدید است.
روانشناسان معتقدند هر آنچه که باعث تحریک و سپس نیروگرفتن شخص می شود می تواند اعتیادآور باشد و فقط به مصرف مواد مخدر محدود نمی شود. این نظر که واژه اعتیاد فقط اعتیاد به مواد نیست و می تواند در موارد دیگر هم وجود داشته باشد، اولین بار توسط پیل -Peel-در سال ۱۳۹۶ ارائه شد. طبق نظر پیل آنچه که باعث می شود افراد نسبت به یک رفتار معتاد شوند، تجربه خوشایند نسبت به انجام آن رفتار است، همانگونه که نسبت به مصرف مواد شیمیایی رخ می دهد.
انجمن روانپزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت می داند که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره دو ماهه همراه است و برای تشخیص آن هفت ملاک را ارائه کرده است (حداقل سه معیار در طول دو ماه):
۱. تحمل ۲.علائم ترک ۳.زمان استفاده از اینترنت بیش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول بینجامد ۴.تمایل مداوم برای کنترل رفتار ۵.صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت ۶.کاهش فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت ۷.تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن.
استفاده ناسازگارانه از اینترنت منجر به اختلال در بهزیستی روانشناختی می شود و عملکرد موثر را کاهش می دهد. در اعتیاد اینترنتی فرد نه به ماده بلکه به یا آنچه در رایانه انجام می دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می دهد معتاد می شود. اساساً اینترنت یک رسانه ارتباط جمعی است و کاربرد آن، به عنوان منبع اطلاعات افزایش یافته است. در دسترس بودن، سهولت استفاده، هزینه پایین و گمنامی؛ برخی از خصوصیاتی هستند که اینترنت را بطور چشمگیر جذاب می کنند.
اعتیاد به اینترنت، بواسطه نادیده گرفتن مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باعث آسیب رساندن به فرد می شود. به نظر می رسد ریشه این عمل فرار از مشکلات شخصی است. این اعتیاد باعث نادیده گرفتن روابط خانوادگی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، افت تحصیلی و مشکلات شغلی می شود.
امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی ایرانیان از جمله کار، درس، سرگرمی و فعالیت های اجتماعی را در بر می گیرد. قاسم زاده و همکاران نیز دریافتند که عزت نفس کاربران معتاد به اینترنت به طور معناداری از کسانی که از اینترنت استفاده نمی کنند یا استفاده معمول از اینترنت دارند ، پایین تر است. همچنین در مطالعه روبین هم به رابطه مثبت استفاده ار اینترنت با ضعف خود، اضطراب و افسردگی اشاره شده است. پس با توضیحات بالا می توان متوجه شد که استفاده از اینترنت خطراتی دارد که حتما باید مدنظر قرار بگیرند.
منابع
– کلهرنیا گلکار، مریم؛صفاری نیا، مجیدو برزو امیرپور. بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در مراجعین کافینت های شهر کرمانشاه؛نخستین کنگره ملی آسیب های اجتماعی نو پدید و فضای مجازی.
– شاملو،سعید (۱۳۸۸) بهداشتروانیتهران،رشد.
– علوی،سید سلمان ، جنتی فرد،فرشته، اسلامی، مهدی و رضاپور، حسین(۱۳۹۰)؛ ارزیابی ملاک های تشخیصی TR-IV-DSMبرای تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت. مجله تحقیقات عاوم پزشکی زاهدان، ۱۳( ۶۰)۳۱-۳۵.
– نادری، فرح و حسن احدی(۱۳۸۴)؛ بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی در دانشجویان دانشگاههای اهواز. مطالعات روانشناختی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، ۷-۲۴ .
– شایق، سمیه؛ آزاد، حسین و هادی بهرامی (۱۳۸۸)؛ بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه ی آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان تهران.مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی،۱۱(۲) ۱۴۹-۱۵۸.
– تمنایی فر، محمدرضا؛ صدیقی ارفعی، فریبرز و زینب گندمی (۱۳۹۱)؛ رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان،۱۴(۱ ) ۶۵-۶۷.
– فاطمه ویزشفر(۱۳۸۴)؛ بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان از کافی نت های شهر لار. فصلنامهاصولبهداشتروانی، ۷ (۲۵-۲۶) ۲۷-۳۳.
– Canadian medical association,(2009)Internet addiction : New – age diagnosis or symptom of age – problem. CMAJ, 181(9), 575-576
– Carbonet, E., Guardia, E., Beranuy, M & Belles, A, (2009) A bibliometric analysis of the scientific literature on internet, video, games and cell phone addictin. JMedLibrAsso, 97(2), 102-107 .
– Schrank, B., Sibitz, I., Ungerf, AM&Amering, M,(2010) How patients with schizophrenia use the internet. J Med Internet Res, 12(5). 1-24 .
– Yuan, K., Qin, W., Wang, GH.,Zeng, F., Yanzhao, L., Yang, Y., Liu, P., Liu, J., M.Von. Daneen, K., Gong, Q., Nliu,Y&Tian, Y,(2011) Micro structure abnormalities in adolescents with internet addiction disorder. Plos ONE, 6(6), 1-8 .

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *