انواع مشاوره 2

مشاوره حضوری

برای انجام مشاوره حضوری لطفا به مرکز مشاوره علامه امینی اداره بهزیستی شهرستان تبریز، واقع در خیابان ۱۷ شهریور، جنب ساختمان ایران کوچه آقا علی مراجعه فرمائید.

ادامه نوشته »